Tillbaka till Jazzens VännerBildarkiv
2020-05-30
Till Startsidan
Basisten i Larry Franco Trio Ilario De Marinis bjöd emellanåt på Slam Stewart basinslag
Foto: Claes Tillander
Tillbaka