Tillbaka till Jazzens VännerBildarkiv
2020-06-01
Till Startsidan
Hot Club de Suède och Lars Erstrand
Foto: Claes Tillander
Tillbaka