Tillbaka till Jazzens VännerBildarkiv
2020-06-01
Till Startsidan
Benny Goodman hyllas av Sandviken Big Band, Ulf Johansson Werre, Lars Erstrand och Antti Sarpila
Foto: Claes Tillander
Tillbaka