Tillbaka till Jazzens VännerBildarkiv
2020-04-01
Till Startsidan
Trumpetsektionen Erik Berndalen, Hans Carling och Henrik Jonsson
Foto: Claes Tillander
Tillbaka