Tillbaka till Jazzens VännerBildarkiv
2020-04-01
Till Startsidan
Antti Sarpila och Lars Erstrand i Swedish Swing Society
Foto: Claes Tillander
Tillbaka